KIAMURI project

KEEP FAMILIES TOGETHER

Rodiny v chudinských čtvrtích nemají podmínky k růstu.  Nemají práci, vzdělání, hodnoty. Děti končí na ulici.
Mizí tím řád, rodinné vazby, slušnost i poctivost. Rodina přestává existovat.

Jde nám o to ujmout se rodiny jako celku, ne jen dětí 
z ulice. Se svým vzděláním nemejí ve městě možnost práce. Chceme jim nabídnout podmínky k normálnímu životu na vesnici, kde mohou pracovat rukama
v zemědělství a hospodářství. 
Rodině chceme dát možnost samostatně fungovat, růst a žít podle hodnot. Je to prevence k tomu, aby se děti na ulici vůbec nedostali. 

Projekt je veden formou businessové spolupráce, pronájmem pozemku a jednoduchého obydlí za předem stanovených podmínek, včetně symbolického nájmu. Chceme podpořit ekonomické myšlení včetně spoření na vlastní zázemí. Rodina může být zapojena do projektu jen na omezenou dobu.


Fáze 1:
  • koupit úrodný pozemek (7000m², do budoucna pro 3 rodiny), postavit menší domek (dvě místnosti)
  • vybrat rodinu ze slumu, domluvit s němi podmínky
  • naučit je hospodařit a dát hodnoty (sociální pracovník)
  • podpořit vzdělání dětí
rozpočet (odhad):
Construction
  • pozemek 1.75 akru: 160 000 CZK
  • dům pro 1 rodinu: 75 000 CZK
  • vybavení a hospodářství: 26 000 CZK

Progress

Máme koupený pozemek u oblasti Kiamuri, což je poblíž sirotčince, kde bydlime. Teď se soustředíme na stavbu.

Vzhledem k rostoucí ceně dřeva jsme se rozhodli postavit kamenný domek, který je trvalejším řešením. Stavba je navržena na možnost budoucího rozšíření.

Ve slumu v Nairobi jsme navštívili několik rodin (podle doporučení pracovníků místní katolické farnosti). Máme vyhlídnutou jednu z nich. My se teď soustředíme na stavbu a ve slumu hodnotí situaci náš přítel v Nairobi.

Sketch

 
Počítáme převážně s vlastními prostředky, ale nejsme schopní to utáhnout sami.
Proto vás žádáme o podporu na rozjetí projektu↓. 

Podpořte misii

Děkujeme za spolupráci
Francis a TerkaZeptejte se: