Marimba 2013

Dobrovolnická služba v sirotčinci Our Lady Of Grace Children's Home Marimba, jižně od města Meru, Keňa (http://afgl.org/ProjectsOLGCHome.htm)

28. 6. – 22. 9. 2013

„Někdo je povolán k tomu, aby žil svou misii daleko od svého původního domova a někdo
má být tam, kam ho Bůh od počátku zasadil, jako malinké semínko, z něhož může vyrůst celé pole.“

Každý z nás byl obdařen dary či schopnostmi od Boha. Rozhodně jsme je nedostali
bezdůvodně, ale mají být náležitě rozvíjeny a využity ke slávě Boží. Nalezení
těchto „pokladů“ je také důležitým předpokladem pro službu druhým. 

Při přípravě na misie v Africe máme také stále na mysli, že misie nejsou
důležité jen v místě, kde jsme se narodili nebo kde žijeme, ale i tam,
kde v chudých lidech můžeme nalézt sami sebe, ale především Krista.
Na toto volání jsme se rozhodli Bohu odpovědět.

Od začátku nás podporovali Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné.
Dali nám možnost, vypravit se na misie do středu chudé africké země, Keni. Díky Božímu vedení
jsme se všichni setkali.


Prožily jsme takřka 3 měsíce v sirotčinci v Marimbě a krátkodobě i na jiných místech (slumy, ...), v sirotčinci jsme pomáhaly s prací v sirotčinci (stavby, práce na zahradě, kuchyně, péče o děti, doučování...). Bez vaší pomoci by to nebylo možné, proto Vám srdečně děkujeme za podporu a všechny dary.
Hana Janoušková, Matěj Hrubý, František Novotný


Organizace: MARIÁNSKÉ MISIJNÍ DÍLO (IČO: 22855602)
                    Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné,
                    Staroklokotská 1, Tábor 390 03
                    oblati.cz

Obláti cz: Tomáš Vyhnálek, OMI
Obláti Kenya: James Fiori, OMI


Zeptejte se:
(misie2013@gmail.com)


ĉ
Francis Novotný,
18. 6. 2014 14:58
Ć
palikuwa na mtu mmoja.mp3
(1143k)
Francis Novotný,
22. 6. 2014 16:15
ą
poster.jpg
(2074k)
Francis Marimba,
2. 5. 2014 9:04