Mosesovy projekty


Na konci srpna 2015 měl Moses Muthaka přijet opět do Česka, podobně jako nás navštívil loni (ve dnech 2.10. – 9.10. 2014). Kvůli prodloužení doby k získání víz ale letos nemůže přijet. Je to rodilý Keňan, který se s neuvěřitelným úsilím stará o chudé v Keni, zejména o ty ze slumů a z ulice.

Jsme velmi vděční, že přijal pozvání od nás, českých dobrovolníků, kteří jsme v Keni působili v sirotčinci, na universitě či střední škole.

S vaší pomocí se již podařilo podpořit projekty částkou €3070.

S Mojžíšem jsme stále v kontaktu. Pokud můžete podporovat jeho projekty dlouhodoběji, kontaktujte koordinátora.

 o Mojžíšovi více na:
Moses Muthaka
 o jeho projektech a možnostech podpory na:
Mojžíšova pomoc chlapcům
 kozí projekt:
The Goat Project


Cíle Mojžíšovy cesty do České republiky:

1) Poděkování

Velmi si vážíme toho, co Mojžíš pro ty nejchudší dělá. Také byl oporou během našich dobrovolnických pobytů, zajišťoval vše potřebné. Chtěli bychom mu tak pobytem v České republice poděkovat. Věříme, že to pro něj bude krásný čas, odpočine si a nabere spoustu elánu do svých činnosti.

2) Přiblížení Keni

Každého z nás dobrovolníků pobyt v Keni zásadně ovlivnil. Chtěli bychom co nejvíce předat našemu okolí to, co jsme tam mohli prožít a vidět. Připravili jsme proto řadu přednášek pro veřejnost (níže↓), na ZŠ, SŠ, VŠ či rozhovor v Rádiu Proglas.

Afrika je přitažlivá – každý, kdo ji zažil, se tam chce vrátit. Nebo si alespoň přinést kousek Afriky domů :-)

3) Podpora projektů

Naživo jsme viděli Mojžíšovu práci pro chudé, kterou dělá ve svém volném čase s omezenými prostředky. Osobně mu také přispíváme, protože víme, že dělá dobrou věc. A také, že naše prostředky využije přímo pro chudé a neplatí žádné kanceláře, pojištění, cestovné či platy.

Budeme rádi, pokud i vy se jej rozhodnete podpořit.