Mojžíšova pomoc chlapcům

Friends of Gitugu

Friends of Gitugu (přátelé z Gitugu) je organizace založená Mojžíšem v roce 2009 ve vesnici Gitugu. V tomto roce přišli první studenti do této vesnice 80km severně od Nairobi. Jedná se o chlapce z velmi chudých poměrů (ze slumů, bez rodičů, bez domova), kteří neměli vpodstatě žádnou šanci na život v důstojných poměrech.


Studenti žijí na farmě Mojžíšovy matky - vdovy, kde pomáhají s prací na čajové plantáži a starají se o zvířata. Mají tak zajištěné bydlení, stravu, naučí se pracovat v zemědělství, vařit...a také zodpovědnosti. Díky sponzorům se podařilo Mojžíšovi zajistit těmto klukům i studium na střední škole. Mojžíšova matka, která sama dobře vychovala 11 vlastních dětí, se tak stará o dalších dvanáct

kluků. Ti tak mají mnohem větší šanci na důstojný život.


Bez této pomoci by pravděpodobně zůstali bez práce jako chudí lidé uprostřed slumů, kteří často nemají ani na jídlo.Eastlands College of Technology

Před mnoha desítkami let založili ve Španělsku uprostřed slumu školu. Tato škola se věnovala právě lidem z tohoto slumu. Do padesáti let slum zmizel. Transformoval se na kulturní čtvrť.

V Keni se po mnoho let skupina lidí snažila o podobný čin uprostřed jednoho z Nairobských slumů. Po mnoha letech získali od vlády pozemek a v září 2014 dokončili první z budov školy. Tato polytechnická střední škola by měla pomoci se vzděláním chudých obyvatel a vytvořit kvalifikovanou pracovní sílu, díky které by pak následně mohl vzniknout jednoduchý průmysl a zároveň by se region stal atraktivnější pro zahraniční investory. Taková věc by změnila život desetitisícům lidí žijících v tomto slumu.


První studenti již usedli do lavic a my můžeme doufat, že i pro chudší rodiny se nakonec najdou prostředky, aby mohly jejich děti na této škole studovat.

Touto dobou je v provozu hlavní budova a další se přistavují.
Fotky z provozu i stavby jsou v Eastland College of Technology v ostrém provozu.Kromě těchto projektů se Mojžíš snaží pomoct potřebným ve svém okolí, od konkrétní pomoci jednotlivým lidem (nemocné matky, mladí bez práce...) po hromadné akce. Příkladem může být příběh mladého Francise:

příběh Francise

Každé vánoce také chystá oslavu pro děti z vesnice:

Vánoce v Keni


Možnosti pomoci

  • Modlitbou za misie
Jak známo, lidská srdce nemění peníze ani žádné prostředky tohoto světa, ale Bůh a jeho milost. Prosíme tedy o modlitbu za misie, aby správně proměňovaly místa své působnosti.
  • Finančně
Nejvíce si ceníme pravidelné pomoci, která nám umožní trvale podporovat studující studenty a běžící projekty. Můžete ale přispět i jednorázově.
    • jednorázově - účet 670100-2210514447/6210 (VS 500 – Friends of Gitugu,
      VS 600 – College)
    • pravidelně - školné pro konkrétního studenta, pravidelný příspěvek na účet výše či (ještě lépe) osobní domluva (meru@misiekena.org) na sponzorování konkrétního studenta/činnosti
            podrobnější informace na Podpořte misii
  • Dobrovolnicky osobně - Gitugu
Pro lidi ochotné dát kousek svého života, ať již letní prázdniny, měsíc, či rok je zde možnost strávit jej v Keni. Nejčastější forma je učení ve škole a pomoc děckám v sirotčinci.

Pro více informací nás kontaktujte. V případě finanční pomoci všechny obdržené prostředky přeposíláme Mojžíšovi. Nemáme žádné administrativní náklady, neboť vše děláme dobrovolně ve svém volném čase. Jediné náklady si učtují banky při mezinárodním převodu do Keni (pro malé částky je možno použít MPesa či PayPal, kde jsou poplatky nižší).

Vaší podpory si vážíme a děkujeme!

ą
Francis Novotný,
30. 4. 2015 5:14