Moses Muthaka


Moses Muthaka (Mojžíš) je rodilý Keňan z kmene Kikuyu. Pochází ze střední Keni z vesnice Gitugu. Moses má 10 sourozenců. Po studiích se rozhodl, že bude pomáhat chudým lidem žít důstojnější život.


Začal pracovat v Eastland Centru uprostřed slumu v Nairobi. Tam začalo docházet mnoho mladých, kteří se zde učili základy podnikání, práce na počítači a dalším znalostem. Díky tomu se mohou postarat sami o sebe a své rodiny, jakmile dospějí. Nutno připomenout, že je často od života v chudobě a bez práce dělí jen pár kroků. Mojžíš pomáhá nejen se vzděláváním těchto mladých, ale i s jejich duchovní formací a výchovou.


Mojžíš také začal procházet slumy a přímo pracovat s nejchudšími lidmi, formovat skupiny a centra, především pro mladé. V těchto centrech mohou důstojně žít a bydlet se střechou nad hlavou. Za pomoci sponzorů se daří budovat tato jednoduchá centra, často složená z několika malých plechových budov. Odtud pak mladí opět za pomoci sponzorů mohou chodit do školy.

Je to pro ně obrovský pokrok, protože dříve doslova přežívali na ulicích a přespávali např. na smetišti mezi odpadky.  


Ne každý je však dostatečně chytrý, aby chodil na střední školu. Mnoho lidí je manuálně zručných. Takovým Mojžíš shání kolo, motorku, či káru, aby se mohli živit přepravou zemědělských plodin od výrobců do obchodů. Odpovědné ženě místo peněz na jídlo koupí pár koz, které ji poskytnou živobytí. Snaží se pomáhat nejen od hladu, kterého je v Africe dost. Ale také pomoci lidem dorůst k tomu, aby byli schopni se sami o sebe postarat a uživit se prací vlastních rukou.Více o jeho projektech a možnostech pomoci na stránce:
Mojžíšova pomoc chlapcům