The Goat Project

The Goat Project
Funguje spousta projektů na podporu vzdělání, u nás třeba známá Adopce na dálku. Je skvělá věc - dá vzdělání těm, kteří na to mají.
Ale co s těmi, kteří se vzděláním neuživí? Lidmi na vesnici, ve vyšším věku, s rodinou...
Dejme jim kozu! :-)

Je tomu již dva roky, co si Mojžíš pozval představitele pěti místních církví v okolí vesnice Gitugu v Keni, aby je požádal o jména nejpotřebnějších rodin a osob v jejich okolí. Sedmnácti z nich pak byla svěřena do péče koza.

Nyní tito zástupci opět přišli, aby podali zprávu o projektu.
Přišli s velkou chválou.

Je až neuvěřitelné, co všechno může pro místní rodinu a místního chudého člověka znamenat koza.

  • Neměli nic na obživu.
    Nyní mají mléko.
  • Nic moc nepěstovali.
    Nyní mají z kozy hnůj, který je požehnáním pro pěstování čehokoli v této oblasti.
  • Samotní lidé byli rezignovaní a nečinní.
    Nyní jsou aktivní kolem koz a pěstování a dodalo to kus života i do jejich okolí.

Darované kozy měli už více než 10 mladých. Mojžíš zavedl pravidlo, že prvorozená malá koza bude vzata a dána další potřebné rodině v okolí. Tak dá původní rodina zpět něco z toho, co jí bylo dáno, a pomůže to další rodině.
Tím dostává projekt širší rozměr. Obdarovaní dávají dále.

Nejdále to dotáhla matka pěti dětí, která se zdála natolik zodpovědná, že navíc dostala i krávu. Z prodeje mléka byla schopná vyšetřit na živobytí a to tak, že získala půjčku od banky a postavila nový dům (!).

Je to samozřejmě pouze dům z vlnitých plechů typický pro chudé vrstvy. Ale je krásné vidět, jak se místním lidem po drobné pomoci daří stavět na vlastní nohy.


Není možné zajistit, aby každý obdarovaný stoprocentně v projektu pokračoval, zatím bylo dáno 27 koz, ve třetině případů již bylo jejich první kůzle předáno další rodině. Ovlivnilo to podmínky přes 100 lidem.


The Goat Project