Primary school Tindinyo

Škola v Tindinyo dává vzdělání zejména sirotkům, z nichž někteří bydlí přímo v zázemí školy a ostatní jsou v pěstounských rodinách. Projekt provozuje kontemplativní konvent Karmelitánek, které ale z povahy řádu nemohou aktivně učit či získávat finance na provoz. Děti jsou ale vděčné i za skromné podmínky, zázemí dřevěné školy a ubytovací kapacity pro potřebné. Edita a Klára zde vytvářely kromě výuky ve škole také program pro děti v odpoledních hodinách po škole a během prázdnin.
Školu můžete podpořit zakoupením některého z výrobků od místních dětí:

Prodej výrobků


Tindinyo


Možnosti pomoci

  • modlitbou za sirotky v Tindinyo, provoz školy a řád sester Karmelitánek
  • finančně na provoz a rozšíření školy
  • osobně (dobrovolnická pomoc)